Botifarra

  • Botifarres amb mongetes, amb llardons han de ser fetes
  • El fil fa botifarra
  • Botifarra, tanca-la amb barra; botifarró, tanca'l amb barró
  • Cansalades i ous fregits lleven la vista als marits (llegenda)
  • Val més un botifarró que botifarra buida
  • Botifarra, cansalada i ous fregits fan perdre la vista als marits (llegenda)