Caldo o brou

 • Amb aigua sola no es fa bon caldo/brou
 • Carn de capó fa caldo millor
 • Carn vella fa bon brou (valora l'experiència)
 • Seguit, seguit el caldo amarga (recomana varietat)
 • Brou de gallina torna la vida
 • El caldo de gallina resta set anys dins del ventre
 • El brou amb tassa i sense tatxa* (*petit cos com una espina que es troba a l¡interior d'una substància llevant-ne l'homogeneïtat)
 • El bon brou amb un tall de ceba ja en té prou
 • El brou bon vi vol
 • Qui no vol brou, set escudelles
 • A qui no vol brou, tassa plena
 • A qui no vol caldo, dues tasses
 • Brou de la taverna no en beveu
 • Brou sense greix, amb escreix
 • Cada dia cols, amarga el caldo (cal varietat)
 • Cada dia olla, amarga el caldo
 • Caldo dolent, bufant i bullent
 • Caldo reescalfat i amic reconciliat perden el gust
 • Caldo reescalfat, per al dimoni
 • Gallina vella fa bon caldo    
 • Gallina vella fa bon caldo, però que en begui qui està malalt
 • El caldo i el casament, en calent
 • Val més aigua de carn que carn d'aigua (val més el brou que el peix)
 • Val més el brou que les tallades