Carn i peix

 • Poc vi, pa de casa, no gaire carn, peix i verdures i llegum abundant (principis de la bona alimentació
 • Rostit sense vi no val un comí, pilota sense pebre no val un senabre*, estofat sense xocolata no val un patata (*mostassa blanca)
 • No hi ha carn sense os, ni peix sense espines
 • Amb la carn, formatge, i amb el peix, nous; el millor companatge
 • Carn fa carn i el peix fa cadarn* (la primera és més bona) (*refredat)
 • De la mar, el mer; de la terra, la vedella
 • De la mar, el bon peixó; de la terra, el bon moltó
 • De la mar, l'esturió; i de la terra, el bacó
 • Amb l'escudella beu una vegada, dues amb el peix i tres amb la carn
 • Peix i garrí* viuen en aigua i moren en vi (*porc petit)
 • Un dia perdiu i un altre arengades, perquè es trobin regalades