Cireres

  • De les cireres als naps, tot va en gran; dels naps a les cireres, tot són penes (dita en referència als guanys que un pagès obté treballant)
  • Faves, les més cares; cireres, les més barates
  • La cirera té el color trist i la cara alegre
  • Quan les cireres es poden menjar jo dic Confiteor Deo (em confesso a Déu perquè peco de golafreria)