Conill

  • Al conill no li planyis el setrill
  • Carn de conill, cuita i menjada, i la perdiu, ben tufejada* (*que desprèn tuf, emanació d'olor més o menys desagradable com la que desprenen cossos en fermentar, en cremar imperfectament, es escalfar-se, per transpiració, etc.)
  • Del conill, el llom; de la perdiu, el pit
  • De la perdiu, allò que mira a baix; del conill, allò que mira a dalt
  • Del conill, el que mira al cel; de la perdiu, el que mira al sòl