Móres

  • Estàs sol o menges móres? (no s'està al cas d'una conversa)
  • Qui no vulgui polls que no mengi móres (es fa creure a la mainada que si en mengen se'ls obrirà la pollera i els sortiran i picaran tants polls com grans tenen les móres)
  • Les móres fan polls (perquè els nens no en mengin massa)