Olives

  • L'oliva, una és or, la segona plata i la tercera mata
  • No beguis aigua de bassa ni d'olives en mengis massa
  • D'oliva, oliveta, no passis la dotzeneta
  • Una oliva bé va; dues, ça com lla, i tres massa n'hi ha
  • Sopes i olives, o cap o a estibes
  • Sort i olives, o moltes o cap
  • L'oliva amargant vol vi al darrere i vi al davant
  • Olivetes d'Orient, com més en mengen, més talent* (*gana)