Patata

  • Amb tot va bé la patata, puix que és menjar que no mata
  • Més val un mos de vedella que totes les patates d'una cistella
  • Val més patates en pau que tall en guerra
  • La trumfa, molt tip i poc profit
  • Trumfes i cols i què dimoni vols!