Peix blau

  • El peix blau al vell no plau
  • Peix blau, peix de pobre