Peix

 • Qui peix vol menjar la cua s'ha d'estirar (qui vulgui quelcom que s'esforci)
 • Qui peix vol menjar la roba s'ha de mullar
 • Qui vol menjar peix que es mulli les ungles
 • Qui vol menjar peix que es mulli el cul
 • Qui vulgui peixet que es mulli la panxeta
 • Sempre he sentit dir que els peixos vius volen aigua i morts volen vi (a tot arreu passen si fa no fa les mateixes coses)
 • Tots els peixos són prou bons si els guisa un pescador
 • El peix no fa greix
 • El peix fa salut i no fa greix
 • El peix alimenta i no fa greix
 • El peix ha de nedar tres vegades: en aigua, en oli i en vi
 • Quan el temps és arribat el peix se'n va al plat
 • El bon peixet fa el bon blanquet
 • S'agostenc* i es molló, com més petit millor (*peix novell, molt petit, que abunda durant tot l'estiu) BALEARS
 • El peix menut al cap d'una hora put
 • Peix d'escata, peix de pobre
 • Peix d'escata, peix dolent
 • Peix de bon menjar ha d'ésser de mar
 • Peix de riu poc guisat fiu
 • Peix encetat no és bo de menjar
 • El peix per a qui el mereix i l'espina per al gat
 • El peix, per ser bo, sal i sucre, vi i julivert (treu tots els mals)
 • El peix, arròs i pebrot volen el vi ben fort
 • Cargols i peixos neixen amb aigua i moren amb vi
 • Arròs, carbassa i peix mor en vi i en vi neix
 • L'arròs i el peix i el carbassí* neixen amb aigua i moren amb vi (*llavors de la carbassa)
 • El que es cria amb aigua s'ha de menjar amb vi, com l'arròs i el peixolí
 • Peix, figa i cargol, nedar en vi vol
 • Darrere de cargols, de peres i de peix, aigua no beguis
 • De molt de peix que menges, si sabies el que ha costat de treure ploraries
 • Amb la carn, formatge, i amb el peix, nous; el millor companatge