Pernil

  • El pernil i el meló es coneixen amb l'olor
  • Pa, pernil i vi vell inflen la pell
  • La carn més tendra, la de la perna* (*cama de porc, pernil)