Poma

  • Una poma no és bona per a tothom
  • De les peres i les pomes, les que callen són les bones