Proposta 5 >> Autor: Ivan

Logotip amb colors càlids i simplificació de la idea

  • variacions en horitzontal

  • Variacions en vertical