Tomàquets

  • Els tomàquets fan mil menjars
  • Els tomàquets i la sal són la gràcia del menjar
  • Entre col i col, tomàquet
  • Posa tomàquet fins a la xococlata