Tonyina

  • La tonyina és, quan empolla, metzina
  • De totes maneres tonyina amb ceba
  • La ventresca de tonyina val més que la sardina
  • Tonyina, per a la gent roïna