Vi

  • El peix, arròs i pebrot volen el vi ben fort
  • L'arròs i el peix i el carbassí* neixen amb aigua i moren amb vi (*llavor de la carbassa)
  • Qui menja llet i beu vi, de cent anys es torna fadrí