Bacallà

  • Bacallà, que som quaresma (convé callar)
  • El bacallà fa marxar els forasters
  • Per sopar, peix o bacallà