Costella

  • Alimenta més una escudella que una bona costella; però, si pot ser, l'escudella i la costella
  • Val més una costelleta que una sardineta