Espinacs

  • Els espinacs fins que els cagui el cucut
  • Els espinacs fins que el cucut faci forta (assenyala el moment d'arrencar-los)
  • Els espinacs menja'ls a sacs