Figa

 • La figa, per ser bona, ha de tenir tres senyals: madura, secallona i picada pels pardals
 • Figa tocada, figa menjada
 • Figa verda i mossa d'hostal palpant es maduren
 • La figa secallona* si avui no cau, caurà demà (*dit d'una fruita, especialment la figa, molt tova i rugosa de tan madura)
 • Val més coca dura que figa madura
 • Cada cosa pel seu temps i les figues a l'agost
 • La figa i la dona quan torça el coll és bona
 • La figa per ser bona ha de tenir el coll de penjat, roba de pobre i ull de viuda
 • Després de les figues, aigua no en beguis
 • Amb cargols, figues i naps, aigua no beguis, sinó vi, tant fins que cargols, figues i naps vegis nedant
 • Peix, figa i cargol, nedar en vi vol
 • Les figues demanen vi
 • Amb les figues s'ha de beure vi tres vegades per trobar-hi el gust
 • Damunt figues beu aigua i no te'n rigues
 • Darrere de les figues, aigua i darrere de les peres, vi
 • Figa, pera i cargol aigua vol
 • Per a les figues, aigua; per a les peres, vi
 • Figues i aigua, molt enlaire; figues i vi, molt pel camí
 • Les figues volen aigua; les peres i el meló, vi en abundor
 • La figa no té clam* però guarda el costellam (*expressió de malcontentament, de ressentiment, reclamació, queixa / crit especialment fort i continuat, clamor)
 • La figa pelada put a arengada
 • La figa si és bona no és cara
 • Les millors figues se les mengen els dropos
 • Quan no són figues, són gotims (manca de qualitat)
 • Qui li agraden les figues que no parli mal de la figuera
 • Qui sembra la figuera no menja les figues
 • Les figaflors* volen vi (*primer fruit que fan e l'estiu certes varietats de figuera, més gros i més bast que la figa ordinària, ve pel setembre)