Fruites

  • De fruita, menja'n poquet
  • Formatge, fruita i pa, menjar de vilar* (per vilà: grosser/habitant d'un poble o d'una vila)
  • Fruita d'esbarzer, bé està qui no la té
  • Fruita novella, la dent amb ella
  • Fruita, però no molta
  • Fruita, poca i madura
  • Fruita primerenca no val gaire
  • Fruita verda esmussa* (*una substància àcida, un soroll estrident, un carrisqueig, produir una impressió aspra i desagradable -a les dents)
  • Les fuites i els amors, els primers són els millors
  • La fruita tant se val crua com cuita