Gla

  • Una gla fa un roure
  • El gla fresc augmenta el pes
  • Qui menja una gla i beu, posa dos dits de sèu