Pera

 • Figa, pera i cargol aigua vol
 • argols, peres i meló volen vi felló* (*indignat, irat)
 • Cargols, peres i pebrot volen vi ben fort
 • Les figues volen aigua; les peres i el meló, vi en abundor
 • Darrere de cargols, de peres i de peix, aigua no beguis
 • Darrere de les peres, bon vi begues
 • Per a les figues, aigua; per a les peres, vi
 • De les peres i les pomes, les que callen són les bones
 • De pruna, una; de peres, a dotzenes
 • Amb el formatge, peres, i amb el vi, cireres
 • Formatge, peres i pa, menjar de vilar
 • Pera i meló verdós, ni per a mi ni per a vós
 • Qui diu mal de la pera, aquell la vol sencera (és un sistema per aconseguir que els altres no la vulguin)
 • La pera i la minyona, la que calla és bona